S--IA-2-ak

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (kategori: Hormoner) alternativt konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster).

Utförande laboratorium

Klinisk immunologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Länk till analyslista klinisk immunologi, Karolinska (nytt fönster).

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Centrifugerat prov förvaras i kyla, 2-8 ºC.