S--TNF-alfa

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (kategori: Allmän kemi) alternativt remiss immunologi Sahlgrenska.

Remiss immunologi Sahlgrenska (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk immunologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till analyslista klinisk immunologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset (nytt fönster)

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter, serum avskiljs till nytt rör och fryses.

Minsta mängd serum: 500 µL.

Medicinsk bakgrund

Används för att påvisa inflammation och för att studera cytokinprofiler vid svåra inflammatoriska tillstånd och sepsis.