S--Teikoplanin

Klinisk kemi
 • Vakuumrör utan tillsats

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Röd propp
  Prod. nr. 08144802
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Provtagning sker innan ny dos (0-prov). Detta värde är vägledande både för terapeutisk effekt liksom risk för njurtoxicitet. I undantagsfall vill man bedöma den individuella elimineringshastigheten och då kan provtagning 1 timme och 12 timmar efter ny dos komma ifråga.

För teikoplanin tar det många dagar innan stabila nivåer etableras i serum. För rutinmässig kontroll rekommenderas därför analys cirka 4 dagar efter påbörjad behandling eller dosjustering.

Fyll i på beställningen:

-provtagningsdatum och klockslag
-datum och klockslag för senast intagen dos
-aktuell dos
-datum för senaste dosjustering och föregående dos
-behandlingsorsak
-övriga läkemedel
-vikt, S-Kreatinin och frågeställning.

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (kategori: Läkemedel) alternativt konsultremiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Länk till analyslista Karolinska Universitetslaboratoriet (nytt fönster).

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Avhällt serum är hållbart 7 dygn i kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring fryses serum.