P--Teriflunomid

Klinisk kemi
 • Vakuumrör, 3 mL

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjning

Provtagning

Prov tas omedelbart före nästa dosering (dalvärde).

Ange på beställningen:

- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- aktuell dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- vikt, S-Kreatinin och frågeställning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Länk till analyslista Karolinska Universitetslaboratoriet (nytt fönster).

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Avhälld plasma är hållbar upp till 3 dygn i kyla, 2-8 °C. Vid längre förvaring fryses provet.