fPt--Laktostolerans

Klinisk kemi

Provtagning

Utförs på vårdcentralens laboratorium eller Provtagningscentralen på Ryhov, Värnamo eller Höglandet.
Patienten ska ha stått på komjölksfri kost under minst tre dagar före belastningen. Patienten ska vara fastande 10 timmar före belastning, rökning och kraftig kroppsansträngning undviks. Vid feber eller diarré uppskjuts belastningen. Patienten ska vara sittande eller liggande under belastningen.
Kapillärprov tas för P-Glukos.

Kallelse till patient:

Länk till blankett (pdf, nytt fönster)

Svarstid

Nästföljande vardag.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset Eksjö.
Klinisk kemi, primärvårdslaboratorier, Jönköpings län.

Remiss

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Provhantering

Anvisning för utförande laboratoriepersonal:
Vuxna: 50 g laktos löst i 250 mL vatten ges peroralt.
Barn: 2 g laktos/kg kroppsvikt, max 50 g, löses som
20-procentig lösning i vatten.
Lösningen ska drickas inom 5 min. Subjektiva besvär under belastningen antecknas.
Kapillärprov tas för P-Glukos efter 0, 15, 30, 45 och 60 min (eventuellt även vid 90 min).