S--Sertralin

Klinisk kemi
 • Serumrör röd propp

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Serum/CAT 4 mL
  Prod. nr. 08144802
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Blodprov tas omedelbart före nästa dosering (dalvärde). Vid depåinjektion kan även ett prov mitt i doseringsintervallet vara av intresse (toppvärde).

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (kategori: Läkemedel) alternativt Läkemedel, Skåne.

Remiss, Läkemedel Skåne (pdf, nytt fönster).

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Lund.

Analyslista Klinisk kemi, Lund (nytt fönster).

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter, serum avskiljs till nytt rör och fryses.

Lämplig serummängd är 1.0 mL, men analys utförs om serummängden är minst 200 µL.