S--9-OH-Risperidon/Paliperidon

Klinisk kemi
 • Vakuumrör utan tillsats

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Röd propp
  Prod. nr. 08144802
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Blodprov tas omedelbart före nästa dosering (dalvärde). För Risperidon som även kan ges som depåinjektion kan dessutom ett prov mitt i doseringsintervallet vara av intresse (toppvärde).

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

Remiss Läkemedel (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk farmakologi, Lund

Länk till analyslista klinisk farmakologi, Lund

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter, serum avskiljs till nytt rör och fryses.