S--Olanzapin

Klinisk kemi
 • Serumrör röd propp

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Serum/CAT 4 mL
  Prod. nr. 08144802
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Läkemedel) alternativt Konsult/allmän.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Provtagning

Blodprov tas omedelbart före nästa dosering (dalvärde). Vid depåinjektion kan även ett prov mitt i doseringsintervallet vara av intresse (toppvärde).

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter, serum hälls av i nytt rör och fryses i -20 ºC .

Lämplig serummängd är 1.0 mL, men analys utförs om serummängden är mer än 500 µL.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Lund.

Analyslista Klinisk kemi, Lund (nytt fönster).