tU--Magnesium

Klinisk kemi
 • Flaska/dunk, plast med skruvkork med tillsats

  Provrör
  Volym 2,5 L
  Tillsats 15 mL saltsyra (HCL), 6 mol/L
  Märkning Dunk med HCL
  Prod. nr.
  Beställs på Laboratoriet på vårdcentral alternativt sjukhuslab

Provtagning

OBS! Innehållet i plastdunken är frätande.
Urinsamlingen börjar med att patienten tömmer blåsan. Denna urin kasseras. Klockslaget antecknas på remissen. Därefter samlas alla urinportioner i uppsamlingskärl. Urinsamlingen avslutas med att patienten tömmer blåsan 24 timmar efter starttiden. Även detta klockslag antecknas på remissen.

Urindunken förvaras i kyla, 2-8 ºC under insamlingstiden.

Urindunken lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk kemi,Karolinska Universitetslaboratoriet.

Analyslista Karolinska Universitetslaboratoriet (nytt fönster)

Provhantering

Om tillgång till våg finns, vägs urindunken och vikten anges på remissen. Häll av 8 mL välblandad urin i plaströr med skruvlock och lämna till laboratoriet. Om våg ej finns, lämnas hela urindunken till laboratoriet.

Urinprovet fryses.