Parvovirus B19-DNA

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (virus).

Provtagningsmateriel

Benmärgsaspirat: EDTA-rör (lila propp).

Placentavävnad/biopsi: Skruvkorksrör eller annat sterilt rör med tillsats av 1 mL fysiologisk NaCl-lösning.

Fostervatten: Skruvkorksrör eller annat sterilt rör.

Blod: Gelrör (gul propp) eller EDTA-rör (lila propp).

Provtagning

Minsta provmängd: 0,5 mL

Provhantering

Gelrör centrifugeras i 10 min.
Förvara och transportera provet i kyla.

PCR-diagnostik av parvovirus används på blod eller benmärg då behandling övervägs, t.ex. vid anemiska kriser hos immunsupprimerade.

Antikroppspåvisning används främst vid utredning av anemi och spontanabort. Vid lokala utbrott av erythema infectiosum på daghem kan det vara av värde att konfirmera diagnosen med serologi.

Utförande laboratorium

Klinisk virologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Parvovirus ger hos barn upphov till en lindrig exantemsjukdom, erythema infectiosum ("femte sjukan"). Utslaget kan komma och gå under flera veckor, i enstaka fall i månader. Vuxna får mer allmänsymptom som feber och luftvägssymptom, men vanligast hos vuxna är ledbesvär. Individer med hemolytisk anemi kan få livshotande hemolytiska kriser. Kroniska infektioner förekommer hos immunsupprimerade. Infektion hos gravid kvinna kan ge fosterdöd och spontanabort.