Hepatit D-ak

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Uppföljning av känd infektion.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Metod

Antikroppar påvisas med EIA-teknik (enzyme immunoassay).

Utförande laboratorium

Klinisk virologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Hepatit D-virus (HDV) är beroende av Hepatit B-virus (HBV) för att kunna infektera och replikera i människoceller. Viruset överförs antingen till HBV-bärare (superinfektion) eller tillsammans med HBV (coinfektion). Analysen används vid akut eller kronisk Hepatit B, där misstanke om dubbelinfektion föreligger.