Syfilis-DNA

Mikrobiologen
 • Skruvkorksrör

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Skruvkorksrör
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / STI.

Provtagning

Pinnprov (plast- eller metallskaft, ej trä) från sårkant i skruvkorksrör med 1 mL steril NaCl-lösning.

Provhantering

Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Svar/Bedömning

Resultat av PCR-analys anges som förekomst eller icke förekomst av Treponema pallidum.

Metod

Bakterie-DNA påvisas med PCR-teknik.

Utförande laboratorium

Klinisk bakteriologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Syfilis (lues) orsakas av spiroketen Treponema pallidum. Den är svårodlad, varför diagnostik av syfilis oftast är serologisk. Vid serologi kan man utnyttja påvisning av både specifika och ospecifika antikroppar. De specifika antikropparna kvarstår efter infektion. Den ospecifika reaktionen avklingar vid behandling och kan därför utnyttjas till att följa behandlingsresultatet. Det går också att påvisa spiroket-DNA från en sårkant.