Echinococcus-ak

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Parasiter.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Metod

Antikroppar påvisas med EIA-teknik (enzyme immunoassay).

Utförande laboratorium

Folkhälsomyndigheten, Solna.

Länk till "Folkhälsomyndigheten, Solna" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Echinokock-infektion är en masksjukdom. Infektionen orsakas dels av hundens dvärgbandmask Echinococcus granulosus, dels av rävens dvärgbandmask Echinococcus multilocularis. E. granulosis är spridd i större delen av världen och förekommer hos vallhundar. E. multilocularis finns främst i Mellaneuropa.