TORCH-serologi

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (virus).

Provtagning

Minst 2 mL blod i gelrör (gul propp) eller rör utan tillsats (röd propp).

Kapillärprov

3-4 st microtainerrör med gel (gul propp) eller 2 st monovetterör (gul propp).

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Svar/Bedömning

Besvaras med "PÅVISADE/ Ej påvisade" efter angivande av avsedda serologiska markörer.

Svarsutskriften kan även innehålla en samlad tolkning av analysresultatet.

Svarstid

Provsvar erhålles inom ca 5 dagar.

Metod

Antikroppar påvisas med EIA-teknik (enzyme immunoassay).

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping.

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Förkortning för Toxoplasma, Rubella, CMV, HSV. Ofta analyserar man även enterovirus och parvo B19-virus (ingår dock ej i detta analyspaket, får beställas separat). Används vid utredning av intrauterin fosterdöd, neonatal/kongenital infektion eller infektion hos mamman under graviditet.