Bakterie-DNA

Mikrobiologen
 • Skruvkorksrör

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Skruvkorksrör
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (bakterier, svamp).

Provtagningsmateriel

Separat sterilt rör eller skruvkorksrör utan tillsats.
Även eSwab-rör kan användas.


Provtagning

Provet tas från normalt steril lokal t.ex. glaskroppsaspirat, likvor, ledvätska, vävnadsbiopsier eller pleura.
För ner provmaterialet i röret. Det är särskilt viktigt att använda aseptisk teknik för att undvika bakteriell kontamination.

Provhantering

Förvara provet i kyla i väntan på transport. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Metod

PCR (polymerase chain reaction) och sekvensering av genen för 16S rRNA (som kodar för en subenhet i bakteriers ribosomer och visat sig lämplig för artbestämning).

Utförande laboratorium

Klinisk bakteriologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Kan användas vid misstanke om bakteriell infektion i normalt steril lokal, där vanlig odling inte gett tillräckligt svar. Blod kan normalt ej analyseras.