U--Zopiklon och Zolpidem

Klinisk kemi
 • Plaströr m. skruvkork, rund botten

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Vit, skruvlock
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjning

Provtagning

Specifika provtagningsföreskrifter finns, beroende på i vilket sammanhang drogtesterna ska tas:

Provtagningsanvisning drogtest i urin för sjukvården (pdf, nytt fönster)

Provtagningsanvisning drogtest i urin för körkortsärenden (pdf, nytt fönster)

Provtagningsanvisning drogtest i urin för arbetslivet (pdf, nytt fönster)

För mätning av temperaturen i urinprovet används engångstermometer. Beställs på Länsförsörjningen, beställningsnummer 59 20 00 43.

Provtagningsenheter som utför övervakad urinprovtagning (nytt fönster)

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (kategori: Narkotikaanalyser) alternativt konsult/allmän remiss.

Länk till Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster).

OBS! Remiss tilll drogtest för arbetslivet samt körkortsärenden gäller specialremiss, se länk till speciella instruktioner ovan.

Utförande laboratorium

Rättsmedicinalverket, Rättskemiska avdelningen, Linköping.

Länk till analyslista, Rättskemiska Linköping (nytt fönster).

Provhantering

Förvaras i kyla, 2-8 ºC.