S--Ziprasidon

Klinisk kemi
 • Serumrör röd propp

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Serum/CAT 4 mL
  Prod. nr. 08144802
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Läkemedel) alternativt Konsult/allmän.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Provtagning

Prov tas omedelbart före nästa dosering.

Prov skyddas mot ljus genom insvepning i aluminiumfolie.

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Provhantering

Prov ska koagulera minst 30 minuter i rumstemperatur (15-25ºC) och centrifugeras inom 2 timmar i 2000g 10 minuter.

Serum avhälls i nytt rör och förvaras i kyla 2-8 ºC.

Prov skyddas mot ljus genom insvepning i aluminiumfolie.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetslaboratoriet.

Länk till analyslista klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (nytt fönster).