B--Ziprasidon

Klinisk kemi
 • Vakuumrör, 10 mL

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning 10 mL, lila propp
  Prod. nr. 07647100
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Prov tas vanligen som ett dalvärde, det vill säga strax innan nästa dosintag och helst innan morgondosen och vid jämviktskoncentration/steady-state.

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (kategori: Läkemedel) alternativt Konsult/allmän.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk farmakologi, Linköping.

Länk till analyslista Laboratoriemedicin, Linköping (nytt fönster).

Provhantering

Prov centrifugeras ej.