S--Selen

Klinisk kemi
 • Serumrör röd propp

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Serum/CAT 4 mL
  Prod. nr. 08144802
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Även serumrör, gul propp med gel kan användas.

Höga koncentrationer av gadolinium och jod är kända för att interferera med många metallanalyser. Om patienten har behandlats med gadolinium- eller jodinnehållande kontrastvätskor skall prov inte tas de följande 96 timmarna.

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetslaboratoriet.

Länk till analyslista klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (nytt fönster).

Provhantering

Prov ska koagulera minst 30 minuter i rumstemperatur (15-25 ºC) och därefter centrifugeras i 2000g i 10 minuter. Provet är extremt kontaminationskänsligt för t.ex. damm. Därför ska serum efter centrifugering alltid hällas av, inte pipetteras av då dammkorn på pipettspetsar kan kontaminera provet. Avhällt serum förvaras i kyla, 2-8 ºC