S--S 100 B

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Proteiner) alternativt konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Kapillärprov

Ett mikrotainer serumrör, gul propp. Fylls till övre strecket.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Centrifugerat prov är hållbart i kyla, 2-8 °C, upp till två dygn. Vid längre förvaring avskiljs serum och fryses.

Minsta mängd serum: 150 µL.

Svarstid

Akut inom 1 timme.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö.

Medicinsk bakgrund

S 100 B är ett litet intracellulärt, Ca-bindande protein som förekommer i hjärnceller men även i fett-, prostata- och melanomceller. Tillhör familjen S 100-proteiner. Hos friska personer finns en liten koncentration av proteinet i blodet, <0,10 µg/L. Vid skallskada ökar koncentrationen snabbt beroende på skadans allvarlighetsgrad och uppnår maximum inom 1-2 timmar. Därefter minskar nivåerna med en halveringstid på 30-90 minuter. Analys av S 100 B är av värde vid handläggning av vuxna patienter med lätta skallskador för att kunna identifiera vilka av dem som behöver genomgå datortomografi-undersökning. För att få ett användbart analysresultat måste blodprov tas inom 6 timmar efter skadetillfället. S 100 B kan även användas för prognosbedömning och uppföljning av patienter med malignt melanom och olika hjärntumörer.