fP--Pankreatisk polypeptid

Klinisk kemi
 • Vakuumrör, 3 mL

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjning

Provtagning

Kylt EDTA-rör 3 mL lila propp

Prov sätts i isvatten direkt efter provtagning.

Patienten ska vara fastande minst 10 timmar före provtagning.

Om pappersremiss används, var noga med att anteckna provtagningstiden.

Prov lämnas omedelbart till laboratoriet för omhändertagande och vidare befordran.

Kylcentrifug finns på samtliga sjukhuslaboratorier samt ett fåtal primärvårdslaboratorier. Kontrollera att primärvårdslaboratoriet har kylcentrifug om patienten ska provtas utanför sjukhus.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

ROS (kategori: Tumörmarkörer) alternativt Konsult/allmän.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk kemi,Karolinska Universitetslaboratoriet.

Analyslista Karolinska Universitetslaboratoriet (nytt fönster)

Provhantering

Prov kylcentrifugeras i 10 minuter, plasma avpipetteras till nytt rör och fryses snarast.

Medicinsk bakgrund

Endokrina tarmtumörer.