S--IGFBP 3

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Se anvisningar för S-IGF-1/S-IGFBP-3.

S-IGF-1/S-IGFBP-3 (nytt fönster)