P--3-Hydroxibutyrat

Klinisk kemi
 • Vakuumrör, Li-H+gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Litium-Heparin+gel
  Märkning Mintgrön propp
  Prod. nr. 24803902
  Beställs på Länsförsörjningen

Svarstid

Inom 3 timmar.
Akut inom 1 timme.

Remiss

BOS (kategori: Allmän kemi) alternativt Konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster).

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Kapillärprov

Mikrotainerrör med Litiumheparin, mintgrön propp. Fylls till övre strecket.

Provhantering

Prov centrifugeras i 2000g i 10 minuter. Centrifugerat rör är hållbart 2 dygn i kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring avhälls plasma till nytt rör och fryses (-20ºC) och är då hållbar i 1 månad.

Minsta mängd plasma 250 µL.