P--3-Hydroxibutyrat

Klinisk kemi
 • Heparin-rör mintgrön propp

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats Litiumheparin + gel
  Märkning LH PST II 3 mL
  Prod. nr. 24803902
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Allmän kemi) alternativt Konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster).

Kapillärprov

Mikrotainerrör med litiumheparin med gel, mintgrön propp. Fylls till övre strecket.

Provhantering

Prov centrifugeras i 2000g i 10 minuter. Centrifugerat rör är hållbart 2 dygn i kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring avhälls plasma till nytt rör och fryses (-20ºC) och är då hållbar i 1 månad.

Minsta mängd plasma 250 µL.

Svarstid

Inom 3 timmar.
Akut inom 1 timme.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Medicinsk bakgrund

Indikationer för analys av beta-hydroxybutyrat i blodet:
-Monitorering av diabetisk ketoacidos
-Utredning och differentiell diagnostik av hypoglykemi,
misstänkt alkoholintoxikation, en oförklarlig ökning av aniongap eller
metabol acidos
-Utredning av misstänkt medfödd metabol sjukdom inom pediatrik
-Övervakning av kontrollerad 24-timmars fasta och behandling med ketogen kost.