P--3-Hydroxismörsyra

Klinisk kemi
 • Vakuumrör, 3 mL

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjning

Provtagning

Prov sätts i isvatten direkt efter provtagning.

Prov lämnas omedelbart till laboratoriet för omhändertagande och vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

ROS (kategori: Allmän kemi) alternativt Metabolism, Sahlgrenska sjukhuset.

Remiss Metabolism, Sahlgrenska sjukhuset (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetslaboratoriet.

Länk till provtagningsanvisningar klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (nytt fönster).

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter inom 20 minuter efter provtagning. Avpipetterad plasma fryses snarast.
Analys måste ske inom 5 dygn efter provtagning.

Medicinsk bakgrund

Plasmakoncentrationen av 3-Hydroxismörsyra är av värde vid differentialdiagnostiken av olika medfödda metabola sjukdomar med metabol acidos och ökat anjongap.
3-hydroxismörsyra kan även användas för att följa ketonkroppsproduktionen vid fasteprovokationer, diabetisk ketoacidos och behandling med ketogen kost.