S--25-OH Vitamin D (LC-MS/MS)

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

OBS! Analysen är uteslutande avsedd för patienter som får vitamin D2 tillskott eller som har triglycerider >5.6 mmol/L. För alla andra patienter se anvisningar för S-25-OH Vitamin D.

S-25-OH Vitamin D (nytt fönster)

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Lund.

Analyslista Klinisk kemi, Lund (nytt fönster).

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter inom 3 timmar efter provtagning. Serum avhälls i nytt rör. Avhällt serum hållbart 36 timmar i kyla 2-8 ºC. Vid längre förvaring fryses serum.

Minsta mängd serum: 400 µL.