S--ECP

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Allergi) alternativt Konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Provtagning

Vid behandlingsuppföljning bör provtagning ske vid samma tid på dygnet eftersom viss dygnsvariation föreligger. Annars rekommenderas att provtagning sker mellan kl. 8-12.

Lämnas omedelbart till laboratoriet för omhändertagande och vidare befordran.

Kapillärprov

Kan ej tas kapillärt.

Provhantering

Låt provet stå och koagulera i 60 till 120 minuter efter provtagningen i rumstemperatur. Centrifugera provet vid 2400 g i 7 minuter eller 2000 g i 10 minuter. Häll av serum direkt efter centrifugeringen i ett plaströr (sekundärrör).
Serum i sekundärrör är hållbart i 48 timmar vid 2-8°C. Vid längre tids förvaring (mer än 48 timmar) fryses serum vid -20°C.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Utförande laboratorium

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Länk till analyslista på Akademiska laboratoriet, Uppsala (nytt fönster).