S--11-Deoxikortisol

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (Kategori: Hormoner) alternativt Konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Provtagning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Kapillärprov

Ett mikrotainer serumrör, gul propp. Fylls till övre strecket.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter, serum hälls av i nytt rör och fryses i -20 ºC .

Minsta mängd serum: 150 µL.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Malmö.

Länk till analysregister för labmedicin, Malmö (nytt fönster).