S--11-Deoxikortisol

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

ROS (Kategori: Hormoner) alternativt Konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Malmö.

Länk till analysregister för labmedicin, Malmö (nytt fönster).

Provhantering

Provet centrifugeras i 10 minuter, serum avhälls i nytt rör och omcentrifugeras 5 minuter. Häll av serum till nytt rör och frys in.