S--11-Deoxikortisol

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (Kategori: Hormoner) alternativt Konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Malmö.

Länk till analysregister för labmedicin, Malmö (nytt fönster).

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter, serum hälls av i nytt rör och fryses i -20 ºC .

Minsta mängd serum: 150 µL.

Kapillärprov

Ett mikrotainer serumrör, gul propp. Fylls till övre strecket.