S--CA 72-4

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (kategori: Tumörmarkörer) alternativt Konsult/allmän.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Länk till analyslista på Akademiska laboratoriet, Uppsala (nytt fönster).

Provhantering

Prov kan förvaras i rumstemperatur i max 4 timmar. Provet ska centrigugeras inom 4 timmar från provtagningen. Centrifugerat gelrör (primärrör) kan förvaras vid 2-8 ºC i upp till 48 timmar. Om transporten inte når analyserande lab inom 48 timmar måste serum från gelröret hällas av i ett plaströr (sekundärrör) och frysas i -20ºC.