S--CA 15-3

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Svarstid

Analysen utförs 2 gånger/vecka, på tisdagar och torsdagar.

Remiss

BOS (kategori: Tumörmarkörer) alternativt remiss 3.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Serum är hållbart 7 dygn i kyla, 2-8 ºC.
Vid längre förvaring avhälls serum i nytt rör och fryses.

Minsta mängd serum: 200 µL.

Medicinsk bakgrund

Carcinogenassocierad antigen 15-3, CA 15-3, är högmolekylärt mucin, MUC-1, med molekylmassa ca 300 kD. CA 15-3 är lokaliserat till den apikala delen av alveoli och gångarna i bröstkörteln. CA 15-3 är av värde vid uppföljning av patienter som undergår behandling mot bröstcancer och även för att upptäcka recidiv. Nivå av markören förefaller vara väl korrelerat till klinisk stadium. Ca 15-3 är inte tillräckligt sensitiv och specifik för tidig upptäck av bröstcancer. Postoperativt rekommenderas kontroll efter ca 6 veckor och sedan var 3:e månad. Om värdena är stabila kontrolleras patienten 1-3 ggr/år.
Indikation: CA 15-3 är av värde vid terapiuppföljning och förloppskontroll hos patienter med bröstcancer.