P--C3d

Klinisk kemi
 • Vakuumrör, 3 mL

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjning

Provtagning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (kategori: Proteiner) alternativt Immunologi, Lund.

Remiss Immunologi, Lund (pdf, nytt fönster).

Utförande laboratorium

Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin, Lund.

Länk till analyslista för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Lund.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter, plasma avskiljs till nytt rör och fryses i -80 ºC inom 24 timmar.

Minsta mängd plasma: 10 µL.