P--C1-inhibitor

Klinisk kemi
 • Skickeprover m bärarkod B

  Volym
  Tillsats
  Märkning Lila/Gul
  Prod. nr.
  Beställs på

Provtagning

Ta ett rör med gul propp samt ett rör med lila propp.

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (kategori: Proteiner) alternativt Immunologi, Lund.

Remiss Immunologi, Lund (pdf, nytt fönster).

Utförande laboratorium

Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin, Lund.

Länk till analyslista för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Lund.

Provhantering

Proverna centrifugeras i 10 minuter. Serum och plasma avskiljs till nya rör och fryses i -80 ºC inom 24 timmar. Markera på röret vilket som är serumrör respektive plasmarör.

Minsta mängd plasma/serum: 10 µL.

Medicinsk bakgrund

Bestämning av C1-inhibitor (C1-inh) ingår som ett led i diagnostiken vid utredning av angioödem. Analysen är också indicerad vid utredning av kronisk urtikaria. Resultat av C1-inh-bestämning skall alltid ställas i relation till halterna av C1q, C4 och C3.