Chlamydia trachomatis-ak

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Bakterieserologi.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Metod

Indirekt mikroimmunofluorescens (MIF)

Utförande laboratorium

Kliniks mikrobiologi, Akademiska sjukhuset Uppsala

Länk till analyslista på Akademiska laboratoriet, Uppsala (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Provtagning, serologi och virusprover

För bedömning av kroppens immunsvar mot ett smittämne krävs ofta, men inte alltid, att akutfasprov och konvalescentprov undersöks samtidigt för att påvisa en förändring av antikroppsmängden (titer).
Akutfasprov tas snarast efter insjuknandet, konvalescentprov normalt 4 veckor senare.
Om analys av endast akutfasprov saknar värde fryser vi provet och sparar det 2 månader.

Analyser som vi inte utför själva vidarebefordrar vi till lämpligt laboratorium.