Tetanus-ak

Mikrobiologen
  • Vakuumrör med gel

    Provrör
    Volym 4 mL
    Tillsats Gel+koagulationsaktivator
    Märkning Gul propp
    Prod. nr. 25047201
    Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Bakterieserologi.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Metod

Antikroppar påvisas med EIA-teknik (enzyme immunoassay).

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Stelkamp orsakas av bakterien Clostridium tetani, en anaerob grampositiv stav, som finns i jord och tarmens normalflora. Bakterien bildar ett toxin som ger de typiska, neurologiska symtomen. Stelkramp är mycket ovanligt i västvärlden där de flesta är vaccinerade. Analysen kan användas som kontroll efter vaccination och vid utredning vid misstänkt immundefekt.