Parotitvirus-ak

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (virus).

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara och transportera provet i rumstemperatur eller kyla.

Metod

Antikroppar påvisas med EIA-teknik (enzyme immunoassay).

Utförande laboratorium

Klinisk virologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Parotitvirus är ett höljeförsett RNA-virus i gruppen paramyxovirus. Det infekterar exokrina körtelceller i spottkörtlarna, men liknande celler i pancreas och testiklar kan också drabbas. Virus överförs via droppsmitta av saliv. Inkubationstiden är 2-3 veckor. I samband med måttlig feber och allmänsymtom, får man ömhet och svullnad över parotiskörteln. Komplikationer är meningit, pankreatit eller orkit. Ibland inträffar allvarlig encefalit. Infektion i första trimestern kan leda till missfall. Misstänkta fall bör analyseras med både PCR och serologi. Det är osäkert hur länge virus kan påvisas i saliv och urin varför båda för närvarande rekommenderas.