Parvovirus B19-ak

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (virus).

Provtagningsmateriel

Gelrör (gul propp) eller rör utan tillsats (röd propp).

Provtagning

Minsta provmängd: 0,5 mL

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping.

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Parvovirus ger hos barn upphov till en lindrig exantemsjukdom, erythema infectiosum ("femte sjukan"). Utslaget kan komma och gå under flera veckor, i enstaka fall i månader. Vuxna får mer allmänsymptom som feber och luftvägssymptom, men vanligast hos vuxna är ledbesvär. Individer med hemolytisk anemi kan få livshotande hemolytiska kriser. Kroniska infektioner förekommer hos immunsupprimerade. Infektion hos gravid kvinna kan ge fosterdöd och spontanabort.