Extrarör för frysning

Mikrobiologen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt

Provtagning

Minst 1 mL blod i gelrör (gul propp) eller rör utan tillsats (röd propp).

Minst 0,5 mL cerebrospinalvätska eller ledvätska i sterilt skruvkorksrör.

Även andra provmaterial kan användas (specificeras vid beställning).

Kapillärprov

Microtainerrör med gel, (gul propp). Minsta mängd serum 200 µL.

Provhantering

Blodprov centrifugeras i 10 min.
Förvara och transportera provet i rumstemperatur eller kyla.