Yersinia-ak

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Bakterieserologi.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Metod

Antikroppar påvisas med EIA-teknik (enzyme immunoassay).

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi och immunologi, Universitetssjukhuset, Lund.

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Lund" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Infektion med bakterien Yersinia enterocolitica kan ge många kliniska bilder såsom enterit, akut terminal ileit, lymphadenitis mesenterica, erythema nodosum, artrit, Reiters syndrom med flera. Ingångsporten är som regel gastrointestinalkanalen, varför man alltid ska ta fecesodling. Yersinia kan dock inte alltid odlas fram. Vid klinisk infektion får man också ett kraftigt immunsvar inom 14 dagar.