Tick-borne encephalitis (TBE)-ak

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (virus).

Provtagning

Minst 1 mL blod i gelrör (gul propp) eller rör utan tillsats (röd propp).

Cerebrospinalvätska används inte för TBE-diagnostik annat än under speciella omständigheter (misstänkt vaccinationsgenombrott).

Kapillärprov

Microtainerrör med gel, (gul propp). Minsta mängd serum 200 µL.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara och transportera provet i rumstemperatur eller kyla.

Svar/Bedömning

Besvaras som påvisat/ej påvisat, ofta med förklarande kommentar. 

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Kort symtomduration kan ge falskt negativa resultat pga låga antikroppsnivåer. Om den kliniska misstanken kvarstår bör nytt prov tas.

Korsreaktivitet med andra agens eller med autoimmuna antikroppar kan ibland orsaka falskt positiva reaktiviteter(gäller ffa IgM). Detta är särskilt viktigt att ha i åtanke vid låga mätvärden och brukar kommenteras av laboratoriet. Antikroppsanalys ska alltid tolkas i relation till klinisk bild och sjukdomsförlopp.

Kraftigt hemolyserade prover kan inte användas.

Prover som är uppenbart mikrobiellt kontaminerade kan inte användas.

Svarstid

Vid frågeställning "Aktuell sjukdom" utförs analysen alla vardagar.
Vid frågeställning "Immunitet/vaccination" är svarstiden upp till 4 dagar.

Metod

Antikroppar påvisas med CLIA-teknik (indirect chemiluminiscent immunoassay).

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Fästingburen hjärnhinneinflammation kan orsakas av TBE-virus, som är ett höljeförsett RNA-virus i familjen flaviviridae. Det är vektorburet precis som sina släktingar japansk B-encefalit-virus och St. Louis-encefalit-virus. Viruset finns hos många vilda djur och fåglar, och överföring till människa sker med fästing som vektor. Viruset kan inte smitta vidare från människa till människa. TBE-förekomsten varierar geografiskt, med högst prevalens på svenska ostkusten, i Baltikum och Centraleuropa. Ofta har insjuknandet ett bifasiskt förlopp. Diagnosen ställs utifrån klinisk bild, pleocytos i cerebrospinalvätska samt påvisande av IgM-antikroppar mot TBE-virus i serum. Vid misstanke om vaccinationsgenombrott tas både serum och cerebrospinalvätska för parallell analys av TBE-antikroppar (kontakta laboratorieläkare för diskussion, tel 010-242 20 00).