Mycoplasma genitalium-DNA

Mikrobiologen
 • Skruvkorksrör

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Skruvkorksrör
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi/STI
Alternativ pappersremiss: Mikrobiologens remiss 8

Provtagning

På kvinnor tas prov från vagina (självprovtagning eller assisterat) i första hand. Även cervixprov och urin är acceptabla.

På män tas urinprov.

Om det är kliniskt motiverat kan man överväga att även ta prov från uretra, rektum och konjunktiva. Observera att metoden inte är validerad för de två sistnämnda lokalerna.

Vagina:
Rotera provtagningspinnen mot vaginalväggen med visst tryck under 3-5 sekunder. Placera pinnen i ett skruvkorksrör med ca 2 mL steril NaCl-lösning. Skruva på korken ordentligt.

Urin:
Håll urinen minst en timme, gärna två, före provtagningen. Samla första portionen av urinen, ca ½ deciliter, i ett rent kärl, t ex en plastmugg. För över 5-9 mL urin till skruvkorksröret. Undvik spill. Skruva på korken ordentligt.

Cervix:
Rengör livmodertappen och cervix från slem med bomullstork eller bomullspinne. Rotera provtagningspinnen i cervixkanalen i 3-5 sekunder. Placera pinnen i ett skruvkorksrör med ca 2 mL steril NaCl-lösning. Skruva på korken ordentligt.

Uretra:
För in provtagningspinnen någon centimeter i uretra och rotera den i 3-5 sekunder. Placera pinnen i ett skruvkorksrör med ca 2 mL steril NaCl-lösning. Skruva på korken ordentligt.

Rektum:
För in provtagningspinnen någon centimeter i ändtarmen och rotera den i 3-5 sekunder. Placera pinnen i ett skruvkorksrör med ca 2 mL steril NaCl-lösning. Skruva på korken ordentligt.
Provet måste innehålla avskrapade celler från tarmväggen. Analysen kan inte utföras på feces.

Konjunktiva:
Ta provet innan fluorescerande ögondroppar använts, eftersom dessa stör analysen. Använd en torr steril provtagningspinne. Skrapa pinnen mot nedre ögonlockets insida 2-3 ggr. Det kan bli en liten blödning. Placera pinnen i ett skruvkorksrör med ca 2 mL steril NaCl-lösning. Skruva på korken ordentligt.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

Svaras som PÅVISAT/Ej påvisat.
Makrolidresistens svaras som PÅVISAT/Ej påvisat.

Analysen utförs även på ej validerade material. Resultatet är då inte helt säkert, vilket kommenteras i svaret.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Urin kan innehålla inhiberande faktorer som gör analysen ej bedömbar.
Samlas inte den första portionen eller tillräckligt mycket urin kan detta leda till falskt negativt resultat.
Sätts för stor volym av NaCl till skruvkorksröret vid provtagning av sekret kan detta sänka metodens känslighet.

Svarstid

Analyseras 1 -2 ggr/vecka

Metod

DNA påvisas med PCR-teknik.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Mycoplasma genitalium är en av de allra minsta kända bakterierna. Den växer mycket långsamt och diagnosticeras därför genom att påvisa dess nukleinsyra. Bakterien saknar cellvägg. Därför behandlas den framför allt med antibiotikaklasserna makrolider och kinoloner, men resistens mot dessa är ett ökande problem.

M. genitalium överförs genom sexuell kontakt. Infektionen kan vara symptomfri, men ger ibland uttalade uretrit- och cervicitsymtom.

På svenska STD-mottagningar uppskattar man att infektion med M. genitalium är lika vanlig som klamydia, men nationell statistik saknas. Internationella studier har visat prevalens från 1 % (hel befolkning) till 38% (individer med högriskbeteende).

Infektionen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och behandling är inte kostnadsfri.