Legionella-ak

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Bakterieserologi.

Provtagning

Minsta provmängd: 500 µL serum.

För säker bedömning behövs oftast prov från både akut- och konvalescentfas (för att se titerutveckling).

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min. Provet bör vara analyserande laboratorium tillhanda inom 5 dygn.

Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Svarstid

Analysen utförs 1 gång/vecka.

Metod

Enzyme-Linked-ImmunoSorbent Assay (ELISA).

Utförande laboratorium

Kliniks mikrobiologi, Akademiska sjukhuset Uppsala

Länk till analyslista på Akademiska laboratoriet, Uppsala (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Legionella pneumophila kan orsaka lunginflammation med vanligtvis hög feber, huvudvärk, muskelvärk och mag/tarmpåverkan. Drabbar ofta personer med nedsatt immunförsvar och kan då bli allvarlig. Diagnostik med både DNA-påvisning i luftvägssekret och antigen-påvisning i urin bör alltid utföras vid svår pneumoni eller misstanke om legionellos.