Enterovirus-RNA

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (virus).

Provtagning

Blåssekret, vävnadsmaterial, serum*, EDTA-blod*, feces (i skruvkorksrör). Kan även utföras som singelanalys på cerebrospinalvätska och luftvägsprov.
Minsta provmängd 0,5 mL.
* = kvantifiering utförs.

Cerebrospinalvätska analyseras i första hand med analysen Csv--CNS-infektioner (PCR).
Luftvägsprov analyseras i första hand med analysen Luftvägsblock 32 agens (IVA/immunsupprimerad).

Provhantering

Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Metod

RNA påvisas med PCR.

Utförande laboratorium

Klinisk virologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Nationell övervakning av polio utförs av Folkhälsomyndigheten, Solna.

Analyserna Csv--CNS-infektioner (PCR) och Luftvägsblock 32 agens utförs av Laboratoriemedicin, Jönköping.

Länk till "Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Enterovirus är RNA-virus utan hölje som tillhör familjen picornaviridae. Det finns ett sjuttiotal serotyper, som kan ge en mångfald av kliniska symptom. Enterovirus sprids epidemiskt under juli-oktober. Efter en veckas inkubationstid sker ett akut insjuknande med feber, huvudvärk, myalgi, lätta luftvägssymptom eller buksmärtor.

Coxsackie A-virus kan ge hög feber, faryngit och blåsor i gomtaket (herpangina). En annan form är ulcerationer i munnen med blåsor på handflator och fotsulor, (hand-foot-and-mouth disease, höstblåsor).
Coxsackie B-virus kan ge kraftig myalgi, ofta i bröstkorgen (Devil's grip, Bornholmssjuka).
Enterovirusinfektion kan också ge serös meningit och perimyokardit.

I Sverige vaccinerar vi mot polio, som också är ett enterovirus, sedan 1957. Polio är nu mycket sällsynt i västvärlden. Vid fynd av enterovirus i likvor ska alltid ett fecesprov tas och skickas till Folkhälsomyndigheten för typning. Det ingår i de nationella övervakningsprogrammen.