Streptokock-ak

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Bakterieserologi.

Provtagning

Minsta provmängd: 500 µL serum

För säker bedömning behövs oftast prov från både akut- och konvalescentfas (för att se titerutveckling).

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min. Avhällt prov är hållbart i upp till 3 dygn i kyla.
Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Metod

Antikroppar påvisas med EIA-teknik (enzyme immunoassay).

Utförande laboratorium

Klinisk Mikrobiologi, Unilabs Skövde

Länkt till "Klinisk Mikrobiologi, Unilabs Skövde" (nytt fönster)

Medicinsk bakgrund

Infektioner med hemolytiska streptokocker diagnostiseras säkrast med odling. Vid sena komplikationer eller då man inte kunnat odla fram streptokocker trots stark misstanke kan serologi ibland vara värdefull. ASO-analys mäter antikroppshalten mot streptolysin O som bildas av grupp A-streptokocker, ibland också av grupp C och G. ADNas B-analys mäter antikroppshalten mot deoxyribonukleas B som bildas av grupp A-streptokocker.