Blododling barnflaska

Mikrobiologen
 • Blododlingsflaska för barn

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Blod och punktat.

Provtagning

Se utförlig information om "Provtagning för blododling på barn" med rekommenderade volymer:

Provtagning för blododling på barn (nytt fönster)

Provhantering

Torka av eventuellt blodspill på flaskorna.

Förvara och transportera flaskorna i rumstemperatur. Snabb transport är alltid bäst.

Svar/Bedömning

Fynd av hud/omgivningsbakterier såsom grampositiva ("difteroida") stavar, KNS och bacillusarter kan växa i blododlingen pga kontamination vid provtagningen.

Om endast en flaska tas kan inte fyndet i sig avgöra dess kliniska relevans. Om fler flaskor tas kan antalet flaskor med växt av samma art vara en hjälp i bedömningen.

Svarstid

Växt i blododlingsflaska brukar komma efter 1-2 dygn. Fynd preliminärsvaras omgående och telefonmeddelas också vid behov.
Resistensmönster svaras normalt ut nästa dag.

För många bakterier kan artbestämning ske redan samma dag och för vissa arter kan en preliminär resistensbestämning också lämnas samma dag som växt i flaska noterats.

Negativt svar lämnas efter 5 dygn.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus

Medicinsk bakgrund

Blododling påvisar bakterier och svamp i blodet, t ex vid sepsis. Bakteriemin/fungemin är kontinuerlig men mängden kan variera och hos barn ofta vara låg. Frossa är tecken på bakteriell invasion till blodbanan. Provtagning bör inledas oberoende av dylika symtom och alltid innan första dos av intravenös antibiotika-terapi. Om antibiotika redan givits bör blododling upprepas omedelbart före nästa dos. Se särskilt PM (länk nedan).

En blododling tas i en barnflaska (om liten mängd) eller i ett flaskpar (vuxenflaskor): aerob + anaerob flaska (om större mängd). Små mängder blod minskar känsligheten (sensitiviteten) i odlingen. Vg se "Provtagning för blododling på barn" för rekommenderad volym relaterat till barnets vikt.
I barnflaskan sker odlingen aerobt. Vid misstanke om anaerob infektion (abscesser, bukfokus, Lemierres syndrom) bör anaerob vuxenflaska (orange kork) väljas istället för den aeroba barnflaskan, alternativt som tillägg till den aeroba.
Vid odling i flera flaskor (större barn) tas dessa med fördel samtidigt, från samma stick. Venöst blod är att föredra men arteriellt blod kan användas. Vid oklara tillstånd med feber kan flera blododlingar vara av värde (efter infektionsläkarbedömning).

Provtagning från inneliggande kärlkateter innebär stor risk för förorening. Vid odling från kärlkateter ska detta alltid kombineras med venprov för att utesluta kateterkolonisation.