S--Vancomycin (annan tid)

Klinisk kemi
 • Serumrör röd propp

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Serum/CAT 4 mL
  Prod. nr. 08144802
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS Klinisk kemi (kategori: Antibiotika) alternativt konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (nytt fönster)

Provtagning

Prov ska tas i annat blodkärl än där antibiotikum ges.
Förprov tas omedelbart före injektion/infusion.

Prov tas normalt andra behandlingsdagen omedelbart före dos (dalvärde).
Ibland används även prov taget 1 timme efter avslutad infusion (toppvärde).
Sedan gör man normalt 2-3 koncentrations-bestämningar per vecka.

Kapillärprov

Ett microtainerrör utan gel, röd propp, fylls till övre strecket.

Provhantering

Prov ska koagulera minst 30 minuter i rumstemperatur (15-25°C) och centrifugeras inom 2 timmar i 2000g 10 minuter.
Serum avpipetteras till avhällningsrör och omcentrifugeras i 2000g 5 minuter, avpipettera serum till nytt avhällningsrör.

Centrifugerat och avhällt serum är hållbart 1 dygn i kyla, 4-8 °C. Vid längre förvaring fryses serum och är då hållbart 7 dygn.

Minsta mängd serum 250 µL.

Svarstid

Inom 3 timmar.
Akut inom 1 timme.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Medicinsk bakgrund

Vankomycin hör till gruppen antibiotika sk. glykopeptider.
Vankomycin bör endast användas av patienter med allvarliga infektioner orsakade av multiresistenta bakterier efter samråd med infektionsspecialist.
Dosen bör anpassas individuellt till ålder, vikt och njurfunktion.
Halveringstiden är 5-11 timmar hos patienter med väl fungerade njurar men kan förlängas till ca 7,5 dagar hos patienter med nedsatt njurfunktion.
Medlen utsöndras huvudsakligen via njurarna.
Terapi bör styras genom kontroll av läkemedelskoncentration i serum.
Kontroll av läkemedelskoncentration görs för att uppnå terapeutisk nivå samt för att undvika toxiska koncentrationer.
Höga doser av Vankomycin kan ge skador på bland annat njurar. Risken för detta ökar vid kombinationsbehandling med aminoglykosid.