CMV-ak

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Herpesgruppens virus.

Provtagning

Minst 1 mL blod i gelrör (gul propp) eller rör utan tillsats (röd propp).

För säker bedömning behövs prov från både akut- och konvalescentfas (för att se titerutveckling).

Kapillärprov

Microtainerrör med gel (gul propp). Minsta mängd serum 150 µL.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara och transportera provet i rumstemperatur eller kyla.

Svar/Bedömning

Svaras med förklarande kommentar.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Prover från patienter som behandlas med heparin kan vara ofullständigt koagulerade och förekomsten av fibrin kan ge upphov till otillförlitliga resultat.

Kraftigt hemolyserade prover kan inte användas.

Prover som är uppenbart mikrobiellt kontaminerade kan inte användas.

Svarstid

Analysen utförs 2 gång/vecka.

Metod

Analysen utförs med CMIA-teknik (kemiluminiscens mikropartikel immunoassay).

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

CMV är ett blodburet virus i herpes-gruppen. Det har fått sitt namn av att celler i kultur förstoras vid infektion. Smitta sker via blod, sexuell kontakt, saliv och andra kroppsvätskor samt kongenitalt eller perinatalt. CMV etablerar livslångt bärarskap och kan reaktiveras. Hos friska vuxna är inkubationstiden 4-8 veckor och subklinisk infektion är vanlig. Symtomgivande infektion ger körtelfeber-likande bild med feber, förstorade lymfkörtlar, lever- och blodbildspåverkan. Perinatalt och hos patienter med nedsatt immunförsvar kan CMV ge svår infektion. Prov för DNA-påvisning i blod eller urin kan vara av värde, framför allt för tidig diagnos av reaktiverad infektion.