S--CA 19-9

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Svarstid

Analysen utförs 2 gånger/vecka, på tisdagar och torsdagar.

Remiss

BOS (kategori: Tumörmarkörer) alternativt remiss 3.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Serum är hållbart 7 dygn i kyla, 2-8 ºC.
Vid längre förvaring avhälls serum i nytt rör och fryses.

Minsta mängd serum: 200 µL.

Kapillärprov

Ett mikrotainer serumrör, gul propp. Fylls till övre strecket.

Medicinsk bakgrund

Cancerassocierat antigen, CA 19-9 är ett högmolekulärt mucin (glykoprotein), med molekylmassa >1000kDa.
CA 19-9 syntetiseras av celler i pankreas- och gallgångar liksom i epitelet i ventrikel, kolon, endometrium och spottkörtlar.
Ospecifik ökning ses ibland vid vissa lungsjukdomar, bland annat cystisk fibros, vid olika leveraffektioner som cirros, nekros, primär biliär cirros, kolecystit samt pankreatit och inflammatoriska gastrointestinala sjukdomar (< 100 kU/L).
Personer (ca 5 procent) med negativ Lewis-blodgrupp, Le(a-b-) saknar förmåga att utrycka CA 19-9.

Indikationer:
Ca 19-9 används framförallt vid uppföljning och terapikontroll av patienter med bukspottkörtel- och gallgångscancer.