S--17-Hydroxiprogesteron

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Provet ska tas mellan kl 9 och 13 på grund av dygnsvariationen. Ange provtagningstid.

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (Kategori: Hormoner) alternativt Konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk kemi,Karolinska Universitetslaboratoriet.

Analyslista Karolinska Universitetslaboratoriet (nytt fönster)

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter vid 2000g och serum avpipetteras till nytt avhällningsrör. Avhällt prov är hållbart 24 timmar i rumstemperatur eller 48 timmar i kyla 2-8ºC. Vid längre förvaring fryses serum i -20ºC.