S--17-Hydroxiprogesteron

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Provet bör tas mellan kl 9 och 13 med hänsyn till dygnsvariationen. Om pappersremiss används, var noga med att ange provtagningstid.

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

ROS (Kategori: Hormoner) alternativt Konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Karolinska Universitetslaboratoriet.

Länk till analyslista Karolinska Universitetslaboratoriet (nytt fönster).

Provhantering

Provet centrifugeras i 10 minuter, serum avhälls i nytt rör och omcentrifugeras 5 minuter. Häll av serum till nytt rör och frys in.

Minsta mängd serum: 400 µL.

Kapillärprov

2 mikrotainerrör med gel, gul propp alternativt 2 mikrotainerrör utan tillsats, röd propp.