S--17-Hydroxiprogesteron

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (Kategori: Hormoner) alternativt Konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Provtagning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Provhantering

Prov centrifugeras inom 2 timmar från provtagningen. Serum avpipetteras till nytt avhällningsrör och fryses inom 3 timmar från provtagningen i -20ºC.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Länk till analyslista på Akademiska laboratoriet, Uppsala (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Misstanke om CAH (Congenital Adrenal Hyperplasia) samt behandlingskontroll vid 21-hydroxylasbrist.