S--IGF 1

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Prov lämnas omedelbart till laboratoriet för omhändertagande och vidare befordran.

Om IGF-1 beställs tillsammans med IGFBP-3 se istället:

Anvisningar för S-IGF-1/S-IGFBP-3 (nytt fönster)

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (kategori: Hormoner) alternativt konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster).

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Universitetssjukhuset, Linköping.

Länk till analyslista Laboratoriemedicin, Linköping (nytt fönster).

Provhantering

Prov centrifugeras 10 minuter. Serum avpipetteras till nytt rör och fryses inom 24 timmar vid -20 ºC.

Minsta mängd serum: 500 µL.

Om IGF-1 beställs tillsammans med IGFBP-3 se anvisningar för S-IGF-1/S-IGFBP-3:

Anvisningar för S-IGF-1/S-IGFBP-3 (nytt fönster)

Medicinsk bakgrund

Insulinlike growth factor-1 (Insulinliknande tillväxtfaktor) IGF-1 är en peptid med 70 aminosyror som frisätts från flera olika celler, fr.a. lever, under inverkan av tillväxthormon. Även nutritionsstatus påverkar frisättningen.
Nivåerna i plasma är ålders- och köns-beroende och kan vara starkt varierande även hos friska individer. Högst är koncentrationerna omkring puberteten.

Indikation: diagnostik och uppföljning av behandling av akromegali resp. tillväxtrubbrningar. Kan användas som indikator på nutritionstillståndet.

Höga värden ses vid akromegali.
Låga värden ses vid tillväxthormonbrist samt vid kronisk sjukdom och malnutrition. Infektion/inflammation kan ge sänkta värden.