S--1,25 D-vitamin

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Provtagning

OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).

Lämnas omedelbart till laboratoriet för omhändertagande och vidare befordran.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter, serum avskiljs till nytt rör och fryses.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi,Karolinska Universitetslaboratoriet.

Analyslista Karolinska Universitetslaboratoriet (nytt fönster)

Medicinsk bakgrund

Vid oklara rubbningar i kalcium-, magnesium- och fosfatomsättningen.