S--1,25 D-vitamin

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Lämnas omedelbart till laboratoriet för omhändertagande och vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Karolinska Universitetslaboratoriet.

Länk till analyslista Karolinska Universitetslaboratoriet (nytt fönster).

Provhantering

Prov centrifugeras inom 1-2 timmar efter provtagning i 10 minuter. Serum avhälls i nytt rör och fryses.

Medicinsk bakgrund

Vid oklara rubbningar i kalcium-, magnesium- och fosfatomsättningen.