Rubella-ak

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (virus).

Provtagning

Minst 1 mL blod i gelrör (gul propp) eller rör utan tillsats (röd propp).

Vid klinisk misstanke om aktuell rubella-infektion behövs prov från både akut- och konvalescentfas (för att påvisa titerutveckling).

Kapillärprov

Microtainerrör med gel (gul propp). Minsta mängd serum 100 µL.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Svar/Bedömning

Svaras med förklarande kommentar.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Serum- och plasmaprover får inte innehålla fibrin, röda blodkroppar eller andra partiklar. Sådana prover måste centrifugeras innan analys.

Prover från patienter som behandlas med heparin kan vara ofullständigt koagulerade och förekomsten av fibrin kan ge upphov till otillförlitliga resultat.

Kraftigt hemolyserade prover kan inte användas.

Svarstid

1-3 dagar (gäller IgG)

Metod

Analysen utförs med CMIA-teknik (kemiluminiscens mikropartikel immunoassay).

Utförande laboratorium

IgG: Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

IgM: Klinisk virologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Klinisk virologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

IgG-analys används oftast för att fastställa om en gravid kvinna är immun. IgM-analys används vid klinisk misstanke om röda hund.