Borrelia-ak i serum

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Bakterieserologi.

Borrelia-antikroppar ingår även i analyspaketet Fästingblock i gruppen Bakterieserologi.

Ange alltid insjukningsdag, datum för eventuellt tidigare prov samt kliniska uppgifter.

Provtagning

Blod i gelrör (gul propp), cerebrospinalvätska i skruvkorksrör.

Kapillärprov

Microtainerrör med gel, (gul propp). Minsta mängd serum 250 µL.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara och transportera provet i rumstemperatur eller kyla.

Svar/Bedömning

Besvaras som påvisat/ej påvisat, ofta med förklarande kommentar. 

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Kort symtomduration (<8 veckor) kan ge falskt negativa resultat pga låga antikroppsnivåer. Om den kliniska misstanken kvarstår bör nytt prov tas.

Erytema migrans ger inte alltid upphov till antikroppssvar, och bör därför vara en klinisk diagnos.

Syfilisbakterien (Treponema pallidum) kan ge falskt positiva IgG-reaktiviteter.

Kraftigt hemolyserade prov eller prov som är uppenbart mikrobiellt kontaminerade kan inte användas.

Svarstid

Analys av Borrelia-antikroppar utförs 2-3 gånger i veckan, svarstid inom 5 dagar.

Metod

IgG-antikroppar påvisas med CLIA-teknik (chemiluminiscens immunoassay).
IgM-analys utförs inte rutinmässigt pga låg specificitet.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Borrelia-bakterier kan spridas till människor via fästingbett och ge upphov till symtom från framförallt hud, leder och nervsystem.

Borreliadiagnostik bygger på en sammanvägning av anamnes, klinisk bild och laboratoriefynd. Laboratoriediagnostiken utgörs främst av serologi vid ”vanlig” borrelios. Vid misstanke om Borrelia miyamotoi (återfallsfeber) är dock PCR förstahandsval.

Serologi (att mäta antikroppar) är ett indirekt sätt att påvisa en infektion. Det kan ta upp till 6-8 veckor innan antikropparna utvecklas vid borrelios. Titerutveckling kan ofta påvisas mellan prov från akut- och konvalescentfas om minst 4 veckor förflutit mellan provtagningarna.

Den vanligaste primärmanifestationen erythema migrans är en klinisk diagnos, eftersom antikroppar påvisas hos mindre än hälften av patienterna. Serologi rekommenderas därför generellt inte.

Vid neuroborrelios kan antikroppssvaret i cerebrospinalvätska (Csv) komma tidigare än i blodet. Man måste alltid analysera både Csv- och blodprov. De måste dessutom tas samtidigt för bedömning av om intratekal antikroppsproduktion föreligger. Vid misstanke om neuroborrelios i tidigt skede kan analys avseende Borrelia-DNA ibland vara av värde.

Vid misstänkt borrelia-artrit och acrodermatitis chronica atrophicans kan det ibland vara värdefullt att komplettera antikroppsdiagnostiken med Borrelia-DNA som påvisas i ledvätska respektive hudbiopsi med PCR-teknik.