S--hCG + betakedja

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Anteckna eventuell graviditetslängd och frågeställning på beställningen/remissen.
Var god uppge om det rör sig om kontroll av mola.

Svarstid

Nästföljande vardag.

Akut inom 1 timme.

Remiss

BOS (kategori: Tumörmarkörer) alternativt remiss 3.

Referensintervall

Kvinnor, premenopausala (<50 år): <5 IE/L
Kvinnor, postmenopausala (>= 50 år): <8 IE/L
Män: <3 IE/L

Referensintervall för kvinnor gäller icke gravida.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Prov är hållbart 3 dygn i kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring avskiljs serum till nytt rör och fryses.

Minsta mängd serum: 150 µL.

Medicinsk bakgrund

Humant koriongonadotropin (hCG) hör tillsammans med TSH, FSH och LH till gruppen "glykoproteinhormoner" vilka har liknande grundstruktur. hCG består av en alfa och en beta-subenhet och har en molekylmassa på c:a 40 kDa. hCG bildas i placentans trofoblastceller och kan påvisas i cirkulationen redan 7 - 10 dagar efter konception. Maximal serumkoncentration under graviditet ses 60 - 80 dagar efter senaste menstruation, varefter halten successivt minskar. hCG kan också produceras av ett flertal tumörformer, däribland koriocarcinom, testikelcancer och mola hydatidosa. Kliniskt används HCG som graviditetstest och som tumörmarkör.